19-12-2022

Projekt "MegaSOE”

Projekt badawczo-rozwojowy, mający na celu opracowanie i wdrożenie wielkoskalowej instalacji wytwarzania i magazynowania wodoru. Projekt bazuje na technologii stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC), które mogą być eksploatowane w trybie elektrolizy (SOE) lub w trybie ogniwa paliwowego (SOFC). Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu „Nowe technologie w zakresie energii”. 

Wartość projektu:          107 608 605,20 PLN
Dofinansowanie:            89 511 215,21 PLN