18.05.2023

Opracowanie mobilnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego dla spółki PTEP, Akronim: MMC, nr projektu: NTE2/0004/2022

Projekt o akronimie MMC „Opracowanie mobilnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego dla spółki PTEP”, NTE2/0004/2022 (z dnia 18.05.2023 r.), realizowany jest w Konsorcjum: ORLEN S.A. (LIDER), PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. (Konsorcjant), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Konsorcjant).

Projekt współfinansowany jest w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” – konkurs
nr II.

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac B+R mających na celu budowę innowacyjnego co najmniej w skali Europy produktu, mobilnego magazynu ciepła opartego na materiałach zmiennofazowych. System ten dedykowany będzie sektorowi rynku ciepłowniczego. W wyniku realizacji prac badawczych do oferty firmy wprowadzone będzie nowe technologicznie urządzenie, które odpowiadać będzie za dostarczenie energii na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym i samorządowym. Całość charakteryzować się będzie budową modułową, co obecnie jest niespotykane na rynku, równocześnie pozwalając przedsiębiorstwu energetycznemu na stworzenie elastycznej oferty produktowej.

Układ MMC (Mobilny magazyn ciepła) 2MWh cechował się będzie modułową zabudową. Instalacja zwiększy efektywność energetyczną źródeł energii odpadowej w postaci silników kogeneracyjnych zasilanych gazem kopalnianym, co przyczyni się do redukcji kosztów i emisji CO2.

Budżet projektu (faza I-III):

Całkowity koszt realizacji projektu (wyd. kwalifikowany) 17 821 186,83 
Całkowity koszt realizacji projektu ORLEN (wyd. kwalifikowany) 6 776 316,40
Całkowite dofinansowanie projektu 12 452 755,95
Dofinansowanie projektu ORLEN 2 714 352,39

Projekt realizowany etapowo:

  • faza I w okresie od 19.06.2023 r. do 18.03.2024 r.
  • faza II w okresie od 19.07.2024 r. do 18.07.2026 r.
  • faza III w okresie od 19.11.2026 r. do 18.11.2029 r.