30.08.2023

Projekt "Green H2"

Spółka LOTOS Green z Grupy Kapitałowej ORLEN realizuje projekt dofinansowany przez CINEA z programu Innovation Fund Small Scale pt. „Green H2”. Celem projektu jest wsparcie dekarbonizacji gospodarki europejskiej. 

Projekt obejmuje budowę elektrolizera o mocy ok. 1 MW, farmy fotowoltaicznej, zaawansowanego systemu zarządzania energią oraz systemu odzysku ciepła odpadowego. Instalacja zlokalizowana będzie przy rafinerii w Gdańsku. 

Instalacje będzie produkować ok. 140 ton wodoru rocznie i pozwoli uniknąć emisji ok. 9 tys. ton ekwiwalentu CO2 w ciągu pierwszych 10 lat eksploatacji.

Uruchomienie instalacji planowane jest w styczniu 2028 r.

Kwalifikowany koszt projektu: 7 486 886 EUR

Wysokość dofinansowania ze strony UE: 4 492 131 EUR