24.07.2023

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)” nr projektu: INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474

ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach CEF Blending Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)”.

Projekt obejmuje budowę dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach oraz jednej stacji mobilnej, na które wodór o jakości automotive dostarczany będzie z HUB Włoclawek znajdującego się na terenie Anwil SA we Włocławku.

Aktualne informacje odnośnie działań projektowych:

 • Budowa instalacji magazynowania wodoru umożliwiającej płynną pracę HUB-u, zakup bateriowozów tj. naczep do transportu wodoru – zgodnie z deklaracją Wykonawcy, w trakcie prefabrykacja trailerów,. Pojazd wolnobieżny – w trakcie dostawy. Trwają ustalenia dotyczące szczegółów serwisu gwarancyjnego. Przeprowadzane są testy pomiaru ciśnień panelu kontrolnego przy stanowiskach postojowych.
 • Budowa infrastruktury załadunku paliwa do cystern (bateriowozów) – Finalizacja prac projektowych w poszczególnych branżach, wdrażane są ustalenia w zakresie wynikającym z przeprowadzonej analizy HAZOP. Przekazano instrukcje ogólne oraz instrukcje eksploatacji. Trwają prace wykonawcze/roboty na obiekcie w poniższym zakresie:
  • budynek administracyjny – prace wykończeniowe oraz montaż instalacji wewnętrznych;
  • zakończono prace w zakresie instalacji sanitarnych;
  • prace w branży elektrycznej – w toku, zakończono montaż oświetlenia zewnętrznego;
  • prace w branży telekomunikacyjnej – w toku, zakończono montaż kanalizacji teletechnicznej;
  • drogi – w toku, układanie kostki brukowej;
  • orurowanie – w toku;
  • komin wodorowy – zamontowany i zakotwiony;
  • montaż ogrodzenia – rozpoczęto.
 • Budowa dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Katowicach oraz Poznaniu w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych oraz 350 barów dla autobusów i transportu ciężkiego – Prowadzone prace budowlane w obydwu lokalizacjach.

POZNAŃ. Stan zaawansowania prac wg branż:

 • Zakończono wszystkie prace fundamentowe
  Trwają prace w branżach : Instalacji elektrycznych:
 • Instalacji sanitarnych ,technologicznej (instalacje wodorowe: kanały wodorowe i orurowanie, montaż urządzeń na obiekcie
 • Dostawa urządzeń wodorowych z Calvera – wszystkie urządzenia dotarły na stację.

KATOWICE. Stan zaawansowania prac wg branż:

 • Zakończono wszystkie prace fundamentowe
 • Trwają prace w branżach : Instalacji elektrycznych:
 • Instalacji sanitarnych ,technologicznej (instalacje wodorowe: kanały wodorowe i orurowanie, montaż urządzeń na obiekcie)
 • Dostawa urządzeń wodorowych z Calvera – w trakcie.
 • Budowa kontenerowej mobilnej stacji wodorowej we Włocławku – przeprowadzone postępowanie zakupowe wyłoniło Wykonawcę. Realizacją inwestycji w formule EPC/turnkey (kontrakt „pod klucz”) zajmie się Aurex LPG Sp. z o.o.  W dniu 30.06.2023r. doszło do obustronnego podpisania umowy.

Kwalifikowany koszt projektu: 9 985 580,00 EUR
Wysokość grantu: 1 997 116 EUR