11.01.2024

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)” nr projektu: INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474

ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach CEF Blending Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)”.

Projekt obejmuje budowę dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach oraz jednej stacji mobilnej, znajdującej się na terenie ANWIL S.A. we Włocławku, na które wodór, o jakości automotive, dostarczany będzie z HUB Włocławek.

Aktualne informacje odnośnie działań projektowych:

  • Zakup pięciu trailerów do transportu wodoru – wykonawca zrealizował dostawę trailerów z zadania inwestycyjnego, a następnie przekazał do eksploatacji w ramach realizacji transportu wodoru do stacji tankowania.
  • Budowa infrastruktury załadunku paliwa do cystern (bateriowozów) – trwają prace wykończeniowe na obiekcie. Wykonawca zgłosił gotowość do odbiorów technicznych w poszczególnych branżach. Dostarczono i zamontowano niezbędne oznaczenia pojazdów MEGC.
  • Budowa dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Katowicach oraz Poznaniu, w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych oraz 350 barów dla autobusów i transportu ciężkiego.

    1. Poznań: trwają prace rozruchowe oraz testy parametrów gwarantowanych. Rozpoczęło się tankowanie pierwszych autobusów wodorowych MPK Poznań.
    2. Katowice: trwa końcowy etap prac budowlano-montażowych przed przystąpieniem do rozruchów i uruchomienia stacji tankowania wodoru. Wykonawca deklaruje rozpoczęcie prac rozruchowych na pierwszy kwartał 2024.
  • Budowa kontenerowej mobilnej stacji wodorowej we Włocławku – podpisano umowę z wybranym wykonawcą EPC. Trwa etap realizacji inwestycji, w tym prace projektowe w poszczególnych branżach oraz pozyskiwanie wymaganych decyzji dla inwestycji.

Kwalifikowany koszt projektu: 9 985 580,00 EUR
Wysokość grantu: 1 997 116 EUR