04.11.2022

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)” nr projektu: INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach CEF Blending Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)”.

Projekt obejmuje budowę dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach oraz jednej stacji mobilnej, na które wodór o jakości automotive dostarczany będzie z HUB Włoclawek znajdującego się na terenie Anwil SA we Włocławku.  

Aktualne informacje odnośnie do działań projektowych:

  • Budowa instalacji magazynowania wodoru umożliwiającej płynną pracę HUB-u, zakup bateriowozów tj. naczep do transportu wodoru – podpisano umowę z Wykonawcą Prochem S.A.; trwa opracowywanie dokumentacji projektowej; uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych; wykonano ściany żelbetowe, fundamenty obiektów, rozpoczęto prace w zakresie branży sanitarnej oraz murowanie ścian budynku administracyjnego.
  • Budowa infrastruktury załadunku paliwa do cystern (bateriowozów) – podpisano umowę z Wykonawcą Prochem S.A.; dokonano doboru trailerów orazpodpisano list intencyjny na ich dostawę.
  • Budowa dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Katowicach oraz Poznaniu w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu – podpisano umowy z Wykonawcą Lotos Serwis Sp. z o. o.; trwają prace projektowe - uzgadnianie Projektu Budowlanego; złożono wnioski o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; podpisano umowy przyłączeniową energii elektrycznej; wykonano badania geotechniczne.
  • Budowa kontenerowej mobilnej stacji wodorowej we Włocławku – trwa postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy w formule EPC ( formuła „turnkey” tj. zaprojektuj i wybuduj). Planowana data podpisania umowy z wykonawcą to 28.02.2023.


Kwalifikowany koszt projektu: 9 985 580,00 EUR
Wysokość grantu: 1 997 116 EUR