15.03.2022

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego pod nazwą „Wybór Generalnego Wykonawcy budowy mobilnej (kontenerowej) stacji tankowania wodoru na SP 4240 Włocławek w formule EPC"

W związku z realizowanym projektem “Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (phase I)”, dotowanym w ramach CEF Blending Facility, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474, PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na Generalnego Wykonawcę budowy mobilnej (kontenerowej) stacji tankowania wodoru na SP 4240 Włocławek w formule EPC.

Zatem, PKN ORELN S.A. zaprasza do odpowiedzi poprzez Platformę Zakupową CONNECT https://connect.orlen.pl/.

Numer zapytania ofertowego: PKN/2/000675/22