05.07.2023

Postępowanie ofertowe „Wybór Generalnego Wykonawcy budowy mobilnej (kontenerowej) stacji tankowania wodoru na SP 4240 Włocławek w formule EPC" nr PKN/2/000675/22

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/000675/22 dotyczącego: Wyboru Generalnego Wykonawcy budowy mobilnej (kontenerowej) stacji tankowania wodoru na SP 4240 Włocławek w formule EPC, ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał: Aurex LPG sp. z o. o. NIP: 522-000-07-95

Ww. postępowanie było prowadzone w związku z realizacją projektu pn. “Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (phase I)”, dotowanym w ramach CEF Blending Facility, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474