15.03.2023

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase II)” nr projektu: 101101658 - 21-PL-TC-Clean Cities Ph. II

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach programu Connecting Europe Facility Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase II)”.

Projekt obejmuje budowę pięciu ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile, z przeznaczeniem do zasilania środków komunikacji publicznej, samochodów osobowych, a docelowo także pojazdów ciężarowych.

Aktualne informacje odnośnie działań projektowych:

  • Budowa dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu – przeprocedowano etap inicjacji projektu, projekt w trakcie fazy planowania - przygotowano załączniki techniczne do uruchomienia postepowania zakupowego, trwa proces uruchomienia postępowania i ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy EPC
  • Budowa publicznych stacji tankowania wodoru w Krakowie, Warszawie – trwa proces inicjowania projektów i przygotowywania materiałów technicznych, zdefiniowania założeń technicznych i biznesowych do uruchomienia postępowania zakupowego i ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy EPC
  • Budowa publicznej stacji tankowania wodoru w Pile – projekt w fazie planowania, postępowanie zakupowe na wybór Wykonawcy EPC ogłoszone, w trakcie finalizacji część techniczna postępowania


Kwalifikowany koszt projektu: 25 591 260,00 EUR
Wysokość grantu: 12 795 630,00 EUR