24.07.2023

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase II)” nr projektu: 101101658 — 21-PL-TC-Clean Cities Ph. II

ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach programu Connecting Europe Facility Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase II)”.

Projekt obejmuje budowę pięciu ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Warszawie i Pile, z przeznaczeniem do zasilania środków komunikacji publicznej, samochodów osobowych, a docelowo także pojazdów ciężarowych.

Aktualne informacje odnośnie do działań projektowych:

  • Budowa dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych oraz 350 barów dla autobusów i transportu ciężkiego – uruchomiono proces postępowania zakupowego i ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy EPC, pozyskano pierwsze rewizje ofert technicznych, trwają uzgodnienia techniczne z oferentami.
  • Budowa publicznych stacji tankowania wodoru w Krakowie, Warszawie – trwają uzgodnienia w zakresie finalizacji założeń technicznych oraz biznesowych, w celu uruchomienia postępowania zakupowego i ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy w formule EPC.
  • Budowa publicznej stacji tankowania wodoru w Pile – wybrano wykonawcę EPC, pozyskano decyzje korporacyjne, trwa proces uzgadniania załączników do podpisania umowy z wykonawcą.

Kwalifikowany koszt projektu: 25 591 260,00 EUR
Wysokość grantu: 12 795 630,00 EUR