16.03.2023

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego pod nazwą „Wybór Generalnego Wykonawcy budowy stacji tankowania wodoru w Bielsko Białej oraz Gorzowie Wlkp w formule EPC”

W związku z realizowanym projektem “Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (phase II)”, dotowanym w ramach Connecting Europe Facility Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr 101101658 — 21-PL-TC-Clean Cities Ph. II — CEF-T-2021-AFIFCOEN, PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na Generalnego Wykonawcę budowy stacji tankowania wodoru w Bielsko Białej oraz Gorzowie Wielkopolskim w formule EPC.

Zatem, PKN ORELN S.A. zaprasza do odpowiedzi poprzez Platformę Zakupową CONNECT.

Numer zapytania o informację: PKN/2/000538/23