06.07.2023

Zakup usługi EPC dla zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w Pile”nr PKN/2/001341/22

W ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/001341/22 dotyczącego wyboru Generalnego Wykonawcy budowy ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru w Pile w formule EPC, ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał: Aurex LPG sp. z o. o. NIP: 522-000-07-95.

Ww. postępowanie było prowadzone w związku z realizacją projektu pn. “Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (phase II)”, dotowanego w ramach programu Connecting Europe Facility Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr 101101658 — 21-PL-TC-Clean Cities Ph. II