01.03.2024

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego pod nazwą „Wybór GW budowy stacji tankowania wodoru oraz wyburzenia istniejącej i wybudowania nowej stacji paliw w Krakowie w formule EPC”

W związku z realizowanym projektem “Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (phase II)”, dotowanym w ramach Connecting Europe Facility Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr 101101658 — 21-PL-TC-Clean Cities Ph. II — CEF-T-2021-AFIFCOEN, ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na Generalnego Wykonawcę budowy stacji tankowania wodoru oraz wyburzenia istniejącej i wybudowania nowej stacji paliw w Krakowie w formule EPC.

Zatem, ORLEN S.A. zaprasza do odpowiedzi poprzez Platformę Zakupową CONNECT https://connect.orlen.pl/

Numer zapytania ofertowego: PKN/2/000522/24