13.10.2023

„PureH2 – Hydrogen Purifying Unit and Filling Infrastructure” - informacje o projekcie

ORLEN S.A., w konsorcjum ze spółką Rafineria Gdańska Sp. z o.o., realizuje projekt dotowany w ramach programu Connecting Europe Transport Blending Facility pn. „PureH2 – Hydrogen Purifying Unit and Filling Infrastructure”.

Projekt obejmuje budowę infrastruktury do wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży wodoru o wysokiej czystości, spełniającego wymagania norm dla paliwa wodorowego przeznaczonego do zasilania ogniw paliwowych.

Zakres projektu:

  • Budowa na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji oczyszczania wodoru do poziomu 99,999%.
  • Budowa stacji dystrybucji oczyszczonego wodoru, tj. instalacji służącej do napełniania tzw. bateriowozów (pojazdów do transportu sprężonego wodoru); lokalizacja instalacji – sąsiedztwo rafinerii w Gdańsku.
  • Budowa dwóch publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w Warszawie i w Gdyni, w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu.

Kwalifikowany koszt projektu: 9 917 520 EUR
Wysokość grantu: 1 983 504 EUR