28.05.2024

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego

ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert w ramach zapytania ofertowego „Feasibility study of the CO2 transmission system” mającego na celu pozyskanie wykonawcy studium wykonalności systemu przesyłowego CO2 w ramach projektu „Studies4CCS Interconnector”. Opracowanie ma rozważyć potencjalne trasy rurociągów CO2 do transportu medium z obiektów należących, współpracujących lub mogących nawiązać współpracę z Grupą ORLEN.

Zakres prac obejmuje następujące tematy:

  • Zakres A: analiza połączenia rurociągowego Zakładu Produkcyjnego w Płocku z terminalem morskim CO2 w Gdańsku z uwzględnieniem emitorów na trasie rurociągu, w tym m.in Holcim Polska S.A. w Piechcinie.
  • Zakres B: analiza optymalnej trasy rurociągu centralnego łączącego emitentów w pozostałych obszarów Polski z potencjalną trasą połączenia rurociagowego Płock-Gdańsk.
  • Zakres C: analiza instalacji przejściowej dla parametrów fizycznych CO2 transportowanego siecią do technologicznych potrzeb terminala morskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem dodatkowych informacji odnoście zakresów A,B oraz C znajduje się w dokumentacji przetargowej. ORLEN S.A. zaprasza do odpowiedzi poprzez platformę zakupową CONNECT (https://connect.orlen.pl/ ).

Numer zapytania o informację: PKN/2/001565/24.

Kwalifikowany koszt projektu: 5 090 330,00 EUR
Wysokość grantu: 2 545 165,00 EUR