04.04.2024

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego

ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego we wszystkich branżach wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę oraz wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji budowy i uruchomienia terminala morskiego w zakresie budowy parku zbiorników magazynowych, nabrzeża portowego, budowy / przebudowy bocznicy kolejowej oraz dostosowanie do realizacji funkcji przeładunkowych nabrzeża portowego wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania pn.: „Arystoteles – Terminal morski”.

Zakres rzeczowy składa się z dwóch obligatoryjnych zakresów do wykonania w tym:

  • Zakres A – nie podlega dofinansowaniu
  • Zakres B – jest objęty dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Connecting Europe Facility (CEF) Energy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem części A oraz B znajduje się w dokumentacji przetargowej. ORLEN S.A. zaprasza do odpowiedzi poprzez Platformę Zakupową CONNECT.

Numer zapytania o informację: PKN/2/000291/24