07-12-2016

Dofinansowanie do pielęgnacji drzew

W 2016 roku PKN ORLEN S.A. dokonał pielęgnacji 463 drzew na terenie Parku Srebrna w celu przedłużenia ich żywotności. Zadanie „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na terenie zabytkowego parku w m. Srebrna gm. Stara Biała – etap I” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 72 000,00 zł. Zadanie obejmowało zdjęcie posuszu, korektę koron, w niektórych przypadkach założenie wiązań, usunięcie odrostów, zabezpieczenie odkrytych korzeni oraz leczenie od grzybów i szkodników.