Relacje Inwestorskie

Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2012


Obligacje dla inwestorów instytucjonalnych

 

Podstawowe informacje o wyemitowanych obligacjach ORLEN S.A:
Jednostkowa wartość nominalna obligacji

100 000 PLN

Liczba wyemitowanych obligacji

10 000

Cena emisyjna

równa wartości nominalnej

Oprocentowanie obligacji

zmienne
WIBOR 6M + marża 1,60%

Okres płatności odsetek

półroczne

Data wykupu

27 lutego 2019 roku

Sposób oferowania obligacji

Oferta prywatna

Rynek notowań

Catalyst (ASO BONDSPOT)

Seria

ORLEN 002 270219

Zabezpieczenie

brak 

Dealerzy

Bank Pekao S.A.
ING Bank Śląski S.A.

 

 

Dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek

Numer okresu odsetkowego

Dzień ustalenia praw do odsetek dla danego okresu odsetkowego

Dzień płatności odsetek dla danego okresu odsetkowego 

 1

 17 sierpnia 2012 r.

 27 sierpnia 2012 r.

 2

 19 lutego 2013 r.

 27 lutego 2013 r.

 3

 19 sierpnia 2013 r.

 27 sierpnia 2013 r.

 4

 19 lutego 2014 r.

 27 lutego 2014 r.

 5

 19 sierpnia 2014 r.

 27 sierpnia 2014 r.

 6

 19 lutego 2015 r.

 27 lutego 2015 r.

 7

 19 sierpnia 2015 r.

 27 sierpnia 2015 r.

 8

 19 lutego 2016 r.

 27 lutego 2016 r.

 9

 19 sierpnia 2016 r.

 27 sierpnia 2016 r.

 10

 17 lutego 2017 r.

 27 lutego 2017 r.

 11

 18 sierpnia 2017 r.

 27 sierpnia 2017 r.

 12

 19 lutego 2018 r.

 27 lutego 2018 r.

 13

 17 sierpnia 2018 r.

 27 sierpnia 2018 r.

 14

 19 lutego 2019 r.

 27 lutego 2019 r.

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji: