Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 06.07.2001