Nr 85/2002  | 30-09-2002

Podpisanie umowy o utworzeniu spółki joint venture przez Basell i PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN S.A.) informuje, że PKN ORLEN S.A. podpisał umowę o utworzeniu joint venture z Basell Europe Holdings B.V. ("Basell"), spółką zawiązaną i działającą zgodnie z prawem holenderskim, z siedziba w Hoofddorp w Holandii. Podpisanie umowy to pierwszy krok w kierunku utworzenia w Płocku nowej spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją poliolefin. Niniejsza informacja została opublikowana po zatwierdzeniu umowy przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. w sobotę, 28 września 2002 r.

Nowa spółka, w której obaj partnerzy będą posiadali po 50% udziałów, ma rozpocząć działalność nie później niż w styczniu 2003 r. Koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 500 mln EUR, przy czym wkład każdej ze spółek wyniesie 108,5 mln EUR. Inwestycje mają być finansowane głównie na zasadzie project finance, bez bezpośredniego regresu do udziałowców spółki joint venture.
Początkowo spółka joint venture będzie eksploatować instalacje wniesione przez PKN ORLEN S.A. - zakład produkcji polietylenu o zdolnościach produkcyjnych 150 tys. ton rocznie oraz zakład produkcji polipropylenu o zdolnościach produkcyjnych 140 tys. ton rocznie. Celem nowej spółki jest budowa zakładu produkcji polipropylenu o zdolnościach produkcyjnych 400 tys ton rocznie (działającego w technologii Spheripol) oraz zakładu produkcji polietylenu wysokiej gęstości (HD PE) o zdolnościach produkcyjnych 320 tys. ton rocznie (wykorzystującego technologię Hostalen). Zakłady te zastąpią większość dotychczasowych instalacji PKN ORLEN S.A. służących do produkcji poliolefin. Rozpoczęcie produkcji komercyjnej w nowych zakładach planowane jest na początek 2005 r. Dostawy surowca zapewni zmodernizowana wytwórnia Olefin II płockiego koncernu, która sama nie będzie częścią joint venture.

Prezes PKN ORLEN S.A. Zbigniew Wróbel stwierdził, że planowane przedsięwzięcie stanie się kamieniem węgielnym programu rozwoju działalności petrochemicznej koncernu. Powiedział - "Siłą napędową przedsięwzięcia jest możliwość integracji z czołowym światowym producentem poliolefin i jego rozwiniętą siecią dystrybucji oraz zwiększona produkcja poliolefin w zakładach o najwyższych standardach technologicznych, zintegrowanych ze znajdującą się w Płocku naszą wytwórnią olefin. Zdolności produkcyjne zakładów i wytwórni są dostosowane do warunków rynkowych."
Warunkiem realizacji transakcji jest podpisanie związanych z nią umów handlowych do 15 października 2002 r. - jeżeli nie zostaną zawarte w tym terminie, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę o utworzeniu spółki joint venture. Ponadto, transakcja musi uzyskać aprobatę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konieczne jest również pozyskanie odpowiednich środków finansowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z póź. zm.).