Nr 23/2007  | 08-05-2007

Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 31 maja 2007 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu pełną treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanym na dzień 31 maja 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A