Nr 240/2012  | 30-11-2012

Strategia PKN ORLEN 2013-2017

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”, „Koncern”) informuje, że 29 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdziła dokument „Strategia PKN ORLEN 2013-2017” („Strategia”).

Strategia ma na celu:
- zapewnienie możliwości wypłat dywidend dla akcjonariuszy,
- osiągnięcie wzrostu przepływów operacyjnych oraz EBITDA wg LIFO,
- realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój Koncernu, w szczególności w segmentach Wydobycia i Energetyki,
- utrzymanie bezpiecznych poziomów wskaźników finansowych.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.