O firmie

Emisje Grupy ORLEN

Zgodnie ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050, Grupa ORLEN wprowadza do raportowania środowiskowego tzw. zakres 3 (scope 3), który pozwala na obliczenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Publikujemy informacje na temat własnych emisji, tych generowanych przez dostawców oraz emisji związanych z użyciem produktów przez końcowych odbiorców. 

Pobierz raport

Zobacz również

Strategia zrównoważonego rozwoju

ESG

Strategia zrównoważonego rozwoju

Zielone finansowanie