Zrównoważony rozwój

Projekty transformacyjne

Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy strategii ORLEN2030. Nowa strategia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości. Do końca 2030 roku planujemy przeznaczyć ok. 30 mld zł na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe.

Aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku ORLEN będzie realizować następujące cele:

W 2030 roku spodziewane jest osiągnięcie > 2,5 GW mocy odnawialnej (2019:> 0,5 GW) głównie przez szybki rozwój morskich i lądowych aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych.

Najważniejsze obecnie projekty OZE to budowa morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1 200 MW. Realizacja tej inwestycji to niezwykle skomplikowany proces, a ORLEN jest jednym z prekursorów tego typu aktywności na polskim rynku. ORLEN planuje również kolejne projekty w zakresie lądowych farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, chcąc zwiększyć portfel tych aktywów o min. 800 MW do 2030 r.

W ciągu najbliższych lat, ORLEN zrealizuje szereg projektów zwiększających efektywność energetyczną i zmniejszającą emisyjność obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. W nowych projektach wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie, włącznie z wychwytywaniem dwutlenku węgla (CCU i CCS).

ORLEN zamierza uruchomić 5 dużych projektów inwestycyjnych związanych z produkcją biopaliw oraz biogazu, zwiększając tym samym ponad sześciokrotnie swoje możliwości produkcyjne do 2030 roku.

Grupa ORLEN wzmacnia pozycję regionalnego lidera w obszarze paliw alternatywnych, realizując szereg znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy, biogaz i biometan. Inwestycje te, w perspektywie 2030 roku, pozwolą na zwiększenie produkcji o około 500 tys. ton biopaliw rocznie.

W trakcie realizacji pozostają projekty wpisujące się Strategię ORLEN Południa do 2025 roku, zmierzające do transformacji zakładu w kierunku biorafinerii.

Grupa ORLEN, wykorzystując synergię z Grupą Energa, dąży do rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych i zamierza obsługiwać ponad 1000 szybkich ładowarek EV do 2030 roku.

Grupa ORLEN będzie kompleksowo rozbudowywać infrastrukturę produkcyjno-dystrybucyjną i promować rozwój rynku wodoru i paliw alternatywnych, zwłaszcza w transporcie miejskim, dalekosiężnym i kolejowym.

ORLEN zainwestuje również w recykling i powiązane działania w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym i osiągnie 0,3-0,4 mln ton mocy w recyklingu plastików do 2030 roku.