Zrównoważony rozwój

Inwestycje w technologie wodorowe

Droga do neutralności emisyjnej

Strategia wodorowa 2030 określa inwestycje, które pozwolą nam stać się liderem rynku wodoru w Europie Środkowej. 

Nowe inwestycje przełożą się na dekarbonizację istniejących oraz budowę nowych nisko- i zeroemisyjnych aktywów. Rozwiną się także sieci tankowania i logistyki dostaw wodoru. Umożliwi to Grupie ORLEN objęcie pozycji lidera rynku w regionie i przybliży ją do realizacji strategii ORLEN2030.

Gospodarka wodorowa: nasze aspiracje

Huby wodorowe pozwolą na zaopatrzenie kluczowych rynków zbytu, a stacje tankowania wodorem umożliwią transport na głównych trasach i w największych miastach.

Zobacz również

Zrównoważony rozwój

Rewolucja przemysłowa 5.0

Zrównoważony rozwój

Zielone finansowanie