Rewolucja przemysłowa 5.0

Obecna rewolucja przemysłowa to większa współpraca pomiędzy człowiekiem, a maszyną oraz wykorzystanie technologii na rzecz ochrony środowiska.

Poprzednie rewolucje przemysłowe (1.0 – 4.0) wiązały się z eksploatacją złóż i niezrównoważonym podejściem do ochrony klimatu i zasobów Ziemi. Model biznesowy oparty na schemacie „wydobycie, produkcja, posiadanie, wyrzucanie” powoli staje się przeszłością. Rewolucja 5.0 dzięki wsparciu potężnych aktów normatywnych ma szansę stać się pierwszą, która przyniesie znaczący postęp technologiczny z poszanowaniem zasobów planety.

Obecna rewolucja przemysłowa to większa współpraca pomiędzy człowiekiem, a maszyną oraz wykorzystanie technologii na rzecz ochrony środowiska.

Przemysł 5.0 podkreśla powrót człowieka do wysoce zautomatyzowanych procesów. Na znaczeniu zyskuje interakcja człowiek-maszyna, w której obydwie jednostki zyskują na współpracy, wzajemnie się uzupełniając. Przykładem technologii Przemysłu 5.0 są co-boty, czyli roboty współpracujące z człowiekiem, używane w zakładach produkcyjnych do automatyzacji procesów, pozwalające na większą interakcję z człowiekiem.