O FIRMIE

Fundacje Grupy ORLEN

Fundacje korporacyjne – Fundacja ORLEN, Fundacja Energa, Fundacja ANWIL i Fundacja ORLEN Unipetrol – prowadzą m.in. programy stypendialne dla uczniów i studentów. W ramach Polityki Dobroczynności Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając Rodzinne Domy Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym. Pracownicy Grupy ORLEN, a także osoby z zewnątrz, angażują się społecznie w różne inicjatywy wolontariatu pracowniczego.