Zobacz także:
ORLEN w Czechach

Od czerwca 2004 roku na podstawie umowy z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej byliśmy większościowym akcjonariuszem (94,03%), a od 2018 roku jesteśmy jedynym akcjonariuszem czeskiego holdingu Unipetrol a.s. zajmującego się przerobem ropy naftowej, dystrybucją paliw oraz produkcją petrochemiczną. Kluczowymi spółkami Holdingu są Ceska Rafinerska – największy przetwórca ropy naftowej w Republice Czeskiej, Paramo – największy czeski producent i dostawca m.in. paliw samochodowych, olejów napędowych i przemysłowych, Chemopetrol – główny dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego oraz branży farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, Benzina – największy dystrybutor i sprzedawca paliw w Czechach.

Stacje paliw
W Czechach Grupa ORLEN utrzymuje pozycję lidera pod względem liczby stacji paliw - na koniec 2018 roku spółka Benzina zarządzała 406 stacjami paliw. Skuteczne działania operacyjne oraz optymalizacja procesu zarządzania ceną detaliczną przyczyniły się do wzrostu udziału w czeskim rynku detalicznym do poziomu 22,9%.

NASZE MARKI