Zobacz także:
ORLEN w Czechach

Od czerwca 2004 roku na podstawie umowy z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej jesteśmy większościowym akcjonariuszem (94,03%) czeskiego holdingu Unipetrol a.s. zajmującego się przerobem ropy naftowej, dystrybucją paliw oraz produkcją petrochemiczną. Kluczowymi spółkami Holdingu są Ceska Rafinerska – największy przetwórca ropy naftowej w Republice Czeskiej, Paramo – największy czeski producent  i dostawca m.in. paliw samochodowych, olejów napędowych i przemysłowych, Chemopetrol – główny dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego oraz branży farmaceutycznej i tworzyw sztucznych, Benzina – największy dystrybutor i sprzedawca paliw w Czechach.

Stacje paliw
W Czechach Grupa ORLEN utrzymuje pozycję lidera pod względem liczby stacji paliw - na koniec 2017 roku spółka Benzina zarządzała 401 stacjami paliw. Skuteczne działania operacyjne oraz optymalizacja procesu zarządzania ceną detaliczną przyczyniły się do wzrostu udziału w czeskim rynku detalicznym do poziomu 20,5%.

Przejdź do strony spółki www.unipetrol.cz

Przejdź do strony sieci http://www.benzinaplus.cz

 

Benzina i Benzina Plus: http://www.benzinaplus.cz

​ 

NASZE MARKI