Zobacz także:
Działalność wydobywcza

W 2015 roku minęło dziesięć lat od momentu zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN strategii zakładającej powołanie segmentu poszukiwawczo-wydobywczego.

Obecnie ORLEN Upstream prowadzi w Polsce prace na terenie ośmiu województw, a w Kanadzie jest rozpoznawalnym operatorem oil & gas.

Działalność w Polsce

Rok 2015 przyniósł istotne zmiany na mapie aktywów będących w posiadaniu ORLEN Upstream. Związane to było zarówno z pozyskaniem nowych koncesji, jak i rezygnacją z mniej perspektywicznych koncesji.

W 2015 roku ORLEN Upstream nabył dwie koncesje będące w posiadaniu Deutsche Erdoel AG oraz wynegocjował przystąpienie do Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG S.A. na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w rejonie Karpat (projekt Bieszczady). W październiku 2015 roku w procesie przetargowym, pozyskano od Ministerstwa Środowiska koncesję Siennów – Rokietnica, położoną w województwie podkarpackim. 31 grudnia 2015 roku zamknięto transakcję nabycia 100% akcji spółki FX Energy Inc., rozszerzając tym samym portfel posiadanych aktywów w Polsce m.in. o udział w 7 produkujących złożach.

Obecne wydobycie gazu odbywa się we współpracy z PGNiG S.A. (udział FX Energy wynosi 49%). Zasoby 2P posiadane przez Grupę ORLEN w Polsce wyniosły na koniec 2015 roku 8,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMBOE). Obok prowadzonego wydobycia, potencjał przejętych aktywów obejmuje także koncesje poszukiwawcze.
 ORLEN Upstream na koniec 2015 roku prowadził prace, samodzielnie lub z partnerem, na obszarze 29 koncesji, położonych w obrębie 8 województw. Udział Koncernu wynosi: w 14 koncesjach 100%; w 1 koncesji 51%, oraz w 14 koncesjach 49%.

Działalność w Kanadzie

W Kanadzie Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą w prowincji Alberta, stosując techniki odwiertów horyzontalnych oraz szczelinowania hydraulicznego. W 2015 roku rozpoczęto 16 takich operacji i w efekcie uzyskano średnią produkcję w 4 kwartale 2015 roku na poziomie ponad 7,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (MBOE/D), z czego 45% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz kondensat).

W grudniu 2015 roku, za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada, dokonano akwizycji aktywów wydobywczych należących do Kicking Horse Energy, zlokalizowanych głównie w obszarze Kakwa w Albercie. Zakup nowych aktywów zwiększył ilość posiadanych rezerw węglowodorów 2P w Kanadzie, a także poziom ich wydobycia. Produkcja z aktywów w obszarze Kakwa na koniec roku to ponad 4,5 MBOE/D.

Transakcja na stabilnym kanadyjskim rynku wpisuje się w określony w strategii profil ryzyka. Korzystne parametry złożowe nabytych aktywów i rozwój działalności w dobrze rozpoznanym już regionie zmniejszają ryzyka operacyjne inwestycji. Dodatkowo, skuteczność stosowanych technik wierceń horyzontalnych i wielosekcyjnego szczelinowania hydraulicznego pozwala na wymianę doświadczeń między zespołami w Polsce i Kanadzie oraz wypracowanie synergii w ramach stosowanych rozwiązań. Rynek kanadyjski charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do wysoce rozwiniętych usług wiertniczych i serwisowych, jak również dostępem do wykwalifikowanej kadry z doświadczeniem w zakresie wydobycia zasobów niekonwencjonalnych. Istotne są także stabilne zasady systemu podatkowego oraz przyjazne otoczenie regulacyjne.

ORLEN Upstream posiada także 10,7% udziałów w projekcie budowy terminala eksportowego gazu skroplonego na wschodnim wybrzeżu Kanady (prowincja Nowa Szkocja) – Goldboro LNG, który znajduje się we wstępnej fazie realizacji.

Więcej informacji na stronie: www.orlenupstream.pl

 

NASZE MARKI