Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 4. kwartał 2018 4. kwartał 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 29 420 27 500 - 7%
EBITDA LIFO 2 089 1 259 - 40%
Efekt LIFO - 799 221 - 128%
EBITDA 1 290 1 480 15%
Amortyzacja - 697 - 925 33%
EBIT LIFO 1 392 334 - 76%
EBIT 593 555 - 6%
Wynik netto 902 582 - 35%
Aktywa 64 141 71 202 11%
Kapitał własny 35 739 38 607 8%
Dług netto 5 599 2 448 - 56%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 771 1 203 - 256%
Nakłady inwestycyjne - 1 571 - 2 395 52%
Według MSSF, mln zł 2018 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 109 706 111 203 1%
EBITDA LIFO 8 324 9 172 10%
Efekt LIFO 860 - 131 - 115%
EBITDA 9 184 9 041 - 2%
Amortyzacja - 2 673 - 3 497 31%
EBIT LIFO 5 651 5 675 %
EBIT 6 511 5 544 - 15%
Wynik netto 5 604 4 298 - 23%
Aktywa 64 141 71 202 11%
Kapitał własny 35 739 38 607 8%
Dług netto 5 599 2 448 - 56%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 980 9 319 87%
Nakłady inwestycyjne - 4 280 - 5 457 28%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 12 miesięcy 2019r. opublikowanego 30 stycznia 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
4Q18: 733 mln PLN​​​
4Q19: (-) 79 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2019r. opublikowanego 19 marca 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
2018: 704 mln PLN   
2019: (-) 179 mln PLN

NASZE MARKI