Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 3. kwartał 2018 3. kwartał 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 30 344 29 229 - 4%
EBITDA LIFO 2 405 3 167 32%
Efekt LIFO 579 - 394 - 168%
EBITDA 2 984 2 773 - 7%
Amortyzacja - 677 - 893 32%
EBIT LIFO 1 728 2 274 32%
EBIT 2 307 1 880 - 19%
Wynik netto 2 075 1 266 - 39%
Aktywa 67 456 71 551 6%
Kapitał własny 35 373 38 227 8%
Dług netto 3 651 1 969 - 46%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 552 3 431 - 3%
Nakłady inwestycyjne - 1 027 1 319 - 228%
Według MSSF, mln zł 2017 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 95 364 109 706 15%
EBITDA LIFO 10 448 8 324 - 20%
Efekt LIFO 799 860 8%
EBITDA 11 247 9 184 - 18%
Amortyzacja - 2 421 - 2 673 10%
EBIT LIFO 8 027 5 651 - 30%
EBIT 8 826 6 511 - 26%
Wynik netto 7 173 5 604 - 22%
Aktywa 60 664 64 141 6%
Kapitał własny 35 211 35 739 1%
Dług netto 761 5 599 636%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 050 4 980 - 38%
Nakłady inwestycyjne - 4 602 - 4 280 - 7%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 3 miesięcy 2019r. opublikowanego 24 października 2019r.
 Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
3Q18 w wys. (-) 16 mln PLN​​​
3Q19 w wys. (-) 73 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2018r. opublikowanego 21 marca 2019r.
 
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 

2017: (-) 0,2 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream / 2018: 0,6 mld PLN w tym: 0,7 mld PLN dotyczące odwrócenia odpisu na aktywach rafineryjnych i petrochemicznych Unipetrol oraz (-) 0,1 mld PLN dotyczące aktywów wydobywczych ORLEN Upstream

 


​​​

NASZE MARKI