Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 2. kwartał 2018 2. kwartał 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 26 701 29 228 9%
EBITDA LIFO 2 127 2 732 28%
Efekt LIFO 936 217 - 77%
EBITDA 3 063 2 949 - 4%
Amortyzacja - 673 - 846 26%
EBIT LIFO 1 454 1 886 30%
EBIT 2 390 2 103 - 12%
Wynik netto 1 773 1 601 - 10%
Aktywa 64 571 70 770 10%
Kapitał własny 33 442 36 641 10%
Dług netto 4 256 2 417 - 43%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 879 3 494 86%
Nakłady inwestycyjne - 1 070 - 994 - 7%
Według MSSF, mln zł 2017 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 95 364 109 706 15%
EBITDA LIFO 10 448 8 324 - 20%
Efekt LIFO 799 860 8%
EBITDA 11 247 9 184 - 18%
Amortyzacja - 2 421 - 2 673 10%
EBIT LIFO 8 027 5 651 - 30%
EBIT 8 826 6 511 - 26%
Wynik netto 7 173 5 604 - 22%
Aktywa 60 664 64 141 6%
Kapitał własny 35 211 35 739 1%
Dług netto 761 5 599 636%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 050 4 980 - 38%
Nakłady inwestycyjne - 4 602 - 4 280 - 7%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 3 miesięcy 2019r. opublikowanego 19 lipca 2019r.
 Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
2Q18 w wys. (-) 16 mln PLN​​​
2Q19 w wys. (-) 17 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2018r. opublikowanego 21 marca 2019r.
 
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 

2017: (-) 0,2 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream / 2018: 0,6 mld PLN w tym: 0,7 mld PLN dotyczące odwrócenia odpisu na aktywach rafineryjnych i petrochemicznych Unipetrol oraz (-) 0,1 mld PLN dotyczące aktywów wydobywczych ORLEN Upstream

 


​​​

NASZE MARKI