Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 1. kwartał 2017 1. kwartał 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 22 875 23 241 2%
EBITDA LIFO 2 321 1 893 - 18%
Efekt LIFO 519 144 - 72%
EBITDA 2 840 2 037 - 28%
Amortyzacja - 562 - 626 11%
EBIT LIFO 1 759 1 267 - 28%
EBIT 2 278 1 411 - 38%
Wynik netto 2 088 1 044 - 50%
Aktywa 54 595 60 092 10%
Kapitał własny 31 449 32 728 4%
Dług netto 3 653 5 154 41%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 673 510 - 24%
Nakłady inwestycyjne - 723 - 802 11%
Według MSSF, mln zł 2016 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 79 553 95 364 20%
EBITDA LIFO 9 412 10 448 11%
Efekt LIFO 85 799 840%
EBITDA 9 497 11 247 18%
Amortyzacja - 2 110 - 2 421 15%
EBIT LIFO 7 302 8 027 10%
EBIT 7 387 8 826 19%
Wynik netto 5 740 7 173 25%
Aktywa 55 559 60 664 9%
Kapitał własny 29 285 35 211 20%
Dług netto 3 363 761 - 77%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 331 8 050 - 14%
Nakłady inwestycyjne - 4 673 - 4 602 - 2%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 3 miesięcy 2018r. opublikowanego 26 kwietnia 2018r.
 Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych w wys. (-) 3 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2017r. opublikowanego 15 marca 2018r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2016: 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol oraz (-) 0,1 mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil
2017: (-) 0,2 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream w Polsce 

NASZE MARKI