Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 2. kwartał 2020 2. kwartał 2021 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 17 010 29 423 73%
EBITDA LIFO 2 013 3 206 59%
Efekt LIFO - 466 963 -
EBITDA 1 547 4 169 169%
Amortyzacja - 1 128 - 1 313 - 16%
EBIT LIFO 885 1 893 114%
EBIT 419 2 856 582%
Wynik netto 306 2 243 633%
Aktywa 82 508 95 892 16%
Kapitał własny 41 897 45 420 8%
Dług netto 10 870 11 534 6%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 342 5 117 53%
Nakłady inwestycyjne 2 184 2 395 10%
Według MSSF, mln zł 2019 2020 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 111 203 86 180 - 23%
EBITDA LIFO 9 172 12 410 35%
Efekt LIFO - 131 - 2 374 - 1 712%
EBITDA 9 041 10 036 11%
Amortyzacja - 3 497 - 4 537 - 30%
EBIT LIFO 5 675 7 873 39%
EBIT 5 544 5 499 - 1%
Wynik netto 4 298 2 825 - 34%
Aktywa 71 202 83 827 18%
Kapitał własny 38 607 42 379 10%
Dług netto 2 448 13 120 436%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 319 7 247 - 22%
Nakłady inwestycyjne 5 457 8 992 65%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 2Q21 opublikowanego 29 lipca 2021r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2Q20 (-) 146 mln PLN​​​ / 2Q21 (-) 85 mln PLN​​
Wyniki 2Q20 nie uwzględniają zysku na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA rozpoznanego w 2Q20 w wysokości 4062 mln PLN​ 

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2020r. opublikowanego 15 kwietnia 2021r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2019 (-) 179 mln PLN / 2020 (-) 1 591 mln PLN
Wyniki za 2020r. uwzgledniają zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN

​​​​​​​

NASZE MARKI