Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 1. kwartał 2018 1. kwartał 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 23 241 25 246 9%
EBITDA LIFO 1 893 2 014 6%
Efekt LIFO 144 - 175 - 222%
EBITDA 2 037 1 839 - 10%
Amortyzacja - 626 - 833 33%
EBIT LIFO 1 267 1 181 - 7%
EBIT 1 411 1 006 - 29%
Wynik netto 1 044 849 - 19%
Aktywa 60 092 68 983 15%
Kapitał własny 32 728 36 383 11%
Dług netto 5 154 5 051 - 2%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 510 1 191 134%
Nakłady inwestycyjne - 802 - 598 - 25%
Według MSSF, mln zł 2017 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 95 364 109 706 15%
EBITDA LIFO 10 448 8 324 - 20%
Efekt LIFO 799 860 8%
EBITDA 11 247 9 184 - 18%
Amortyzacja - 2 421 - 2 673 10%
EBIT LIFO 8 027 5 651 - 30%
EBIT 8 826 6 511 - 26%
Wynik netto 7 173 5 604 - 22%
Aktywa 60 664 64 141 6%
Kapitał własny 35 211 35 739 1%
Dług netto 761 5 599 636%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 050 4 980 - 38%
Nakłady inwestycyjne - 4 602 - 4 280 - 7%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 3 miesięcy 2019r. opublikowanego 25 kwietnia 2019r.
 Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
1Q18 w wys. 3 mln PLN​​​
1Q19 w wys. (-) 10 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2018r. opublikowanego 21 marca 2019r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 

2017: (-) 0,2 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream / 2018: 0,6 mld PLN w tym: 0,7 mld PLN dotyczące odwrócenia odpisu na aktywach rafineryjnych i petrochemicznych Unipetrol oraz (-) 0,1 mld PLN dotyczące aktywów wydobywczych ORLEN Upstream

 


​​​

NASZE MARKI