Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 2. kwartał 2019 2. kwartał 2020 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 29 228 17 010 - 42%
EBITDA LIFO 2 732 2 003 - 27%
Efekt LIFO 217 - 466 -
EBITDA 2 949 1 537 - 48%
Amortyzacja 846 1 118 32%
EBIT LIFO 1 886 885 - 53%
EBIT 2 103 419 - 80%
Wynik netto 1 601 3 985 149%
Aktywa 70 770 82 064 16%
Kapitał własny 36 641 41 439 13%
Dług netto 2 417 10 870 350%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 494 3 342 - 4%
Nakłady inwestycyjne 994 2 184 120%
Według MSSF, mln zł 2018 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 109 706 111 203 1%
EBITDA LIFO 8 324 9 172 10%
Efekt LIFO 860 - 131 -
EBITDA 9 184 9 041 - 2%
Amortyzacja - 2 673 - 3 497 - 31%
EBIT LIFO 5 651 5 675 %
EBIT 6 511 5 544 - 15%
Wynik netto 5 604 4 298 - 23%
Aktywa 64 141 71 202 11%
Kapitał własny 35 739 38 607 8%
Dług netto 5 599 2 448 - 56%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 980 9 319 87%
Nakłady inwestycyjne - 4 280 - 5 457 - 28%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 2Q20 opublikowanego 30 lipca 2020r.
Wyniki oczyszczone o zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 3.690 mln PLN​​
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:

2Q20: (-) 146 mln PLN​​​ /  2Q19: (-) 17 mln PLN​​ 

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2019r. opublikowanego 19 marca 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
2018: 704 mln PLN   
2019: (-) 179 mln PLN

NASZE MARKI