Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 3. kwartał 2019 3. kwartał 2020 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 29 229 23 918 - 18%
EBITDA LIFO 3 167 1 965 - 38%
Efekt LIFO - 394 267 -
EBITDA 2 773 2 232 - 20%
Amortyzacja - 893 - 1 183 - 32%
EBIT LIFO 2 274 782 - 66%
EBIT 1 880 1 049 - 44%
Wynik netto 1 266 688 - 46%
Aktywa 71 551 81 784 14%
Kapitał własny 38 227 41 806 9%
Dług netto 1 969 11 862 502%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 431 2 199 - 36%
Nakłady inwestycyjne 1 319 2 031 54%
Według MSSF, mln zł 2018 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 109 706 111 203 1%
EBITDA LIFO 8 324 9 172 10%
Efekt LIFO 860 - 131 -
EBITDA 9 184 9 041 - 2%
Amortyzacja - 2 673 - 3 497 - 31%
EBIT LIFO 5 651 5 675 %
EBIT 6 511 5 544 - 15%
Wynik netto 5 604 4 298 - 23%
Aktywa 64 141 71 202 11%
Kapitał własny 35 739 38 607 8%
Dług netto 5 599 2 448 - 56%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 980 9 319 87%
Nakłady inwestycyjne - 4 280 - 5 457 - 28%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 3Q20 opublikowanego 29 października 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:

3Q20: 8 mln PLN​​​ /  3Q19: (-)  73 mln PLN​​ 

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2019r. opublikowanego 19 marca 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
2018: 704 mln PLN   
2019: (-) 179 mln PLN

NASZE MARKI