Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 3. kwartał 2017 3. kwartał 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 24 730 30 344 23%
EBITDA LIFO 3 047 2 405 - 21%
Efekt LIFO - 107 579 - 641%
EBITDA 2 940 2 984 1%
Amortyzacja - 616 - 677 10%
EBIT LIFO 2 431 1 728 - 29%
EBIT 2 324 2 307 - 1%
Wynik netto 1 697 2 075 22%
Aktywa 59 076 67 456 14%
Kapitał własny 33 823 35 373 5%
Dług netto 568 3 651 543%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 003 3 552 18%
Nakłady inwestycyjne - 977 - 1 027 5%
Według MSSF, mln zł 2016 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 79 553 95 364 20%
EBITDA LIFO 9 412 10 448 11%
Efekt LIFO 85 799 840%
EBITDA 9 497 11 247 18%
Amortyzacja - 2 110 - 2 421 15%
EBIT LIFO 7 302 8 027 10%
EBIT 7 387 8 826 19%
Wynik netto 5 740 7 173 25%
Aktywa 55 559 60 664 9%
Kapitał własny 29 285 35 211 20%
Dług netto 3 363 761 - 77%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 331 8 050 - 14%
Nakłady inwestycyjne - 4 673 - 4 602 - 2%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 9 miesięcy 2018r. opublikowanego 25 października 2018r.
 Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
3Q17 w wys. (-) 50 mln PLN​​​
3Q18 w wys. (-) 16 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2017r. opublikowanego 15 marca 2018r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2016: 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol oraz (-) 0,1 mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil
2017: (-) 0,2 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream w Polsce 

​​​

NASZE MARKI