Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 1. kwartał 2020 1. kwartał 2021 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 22 077 24 562 11%
EBITDA LIFO 1 607 2 395 49%
Efekt LIFO - 2 072 1 142 -
EBITDA - 465 3 537 -
Amortyzacja 935 1 292 38%
EBIT LIFO 672 1 103 64%
EBIT - 1 400 2 245 -
Wynik netto - 2 245 1 882 -
Aktywa 68 361 92 039 35%
Kapitał własny 36 332 44 394 22%
Dług netto 4 181 13 468 222%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 530 3 856 628%
Nakłady inwestycyjne 1 244 3 746 201%
Według MSSF, mln zł 2019 2020 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 111 203 86 180 - 23%
EBITDA LIFO 9 172 12 410 35%
Efekt LIFO - 131 - 2 374 - 1 712%
EBITDA 9 041 10 036 11%
Amortyzacja - 3 497 - 4 537 - 30%
EBIT LIFO 5 675 7 873 39%
EBIT 5 544 5 499 - 1%
Wynik netto 4 298 2 825 - 34%
Aktywa 71 202 83 827 18%
Kapitał własny 38 607 42 379 10%
Dług netto 2 448 13 120 436%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 319 7 247 - 22%
Nakłady inwestycyjne 5 457 8 992 65%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 1Q21 opublikowanego 29 kwietnia 2021r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 1Q20 (-) 504 mln PLN​​​ / 1Q21 (-) 4 mln PLN​​ 

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2020r. opublikowanego 15 kwietnia 2021r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 2019 (-) 179 mln PLN / 2020 (-) 1 591 mln PLN
Wyniki za 2020r. uwzgledniają zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA w wysokości 4 062 mln PLN

​​​​​​​

NASZE MARKI