Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 1. kwartał 2019 1. kwartał 2020 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 25 246 22 077 - 13%
EBITDA LIFO 2 014 1 607 - 20%
Efekt LIFO - 175 - 2 072 - 1 084%
EBITDA 1 839 - 465 -
Amortyzacja - 833 - 935 - 12%
EBIT LIFO 1 181 672 - 43%
EBIT 1 006 - 1 400 -
Wynik netto 849 - 2 245 -
Aktywa 68 983 68 361 - 1%
Kapitał własny 36 425 36 332 %
Dług netto 5 051 4 181 - 17%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 191 530 - 55%
Nakłady inwestycyjne 749 1 244 66%
Według MSSF, mln zł 2018 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 109 706 111 203 1%
EBITDA LIFO 8 324 9 172 10%
Efekt LIFO 860 - 131 -
EBITDA 9 184 9 041 - 2%
Amortyzacja - 2 673 - 3 497 - 31%
EBIT LIFO 5 651 5 675 %
EBIT 6 511 5 544 - 15%
Wynik netto 5 604 4 298 - 23%
Aktywa 64 141 71 202 11%
Kapitał własny 35 739 38 607 8%
Dług netto 5 599 2 448 - 56%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 980 9 319 87%
Nakłady inwestycyjne - 4 280 - 5 457 - 28%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 3 miesięcy 2020r. opublikowanego 6 maja 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
1Q19: (-) 10 mln PLN​​​
1Q20: (-) 504 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2019r. opublikowanego 19 marca 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
2018: 704 mln PLN   
2019: (-) 179 mln PLN

NASZE MARKI