Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 4. kwartał 2017 4. kwartał 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 24 734 29 420 19%
EBITDA LIFO 2 022 2 042 1%
Efekt LIFO 731 - 799 - 209%
EBITDA 2 753 1 243 - 55%
Amortyzacja - 662 - 697 5%
EBIT LIFO 1 360 1 345 - 1%
EBIT 2 091 546 - 74%
Wynik netto 1 634 809 - 50%
Aktywa 60 664 64 031 6%
Kapitał własny 35 211 35 646 1%
Dług netto 761 5 599 636%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 881 - 772 - 188%
Nakłady inwestycyjne - 1 704 - 1 599 - 6%
Według MSSF, mln zł 2016 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 79 553 95 364 20%
EBITDA LIFO 9 412 10 448 11%
Efekt LIFO 85 799 840%
EBITDA 9 497 11 247 18%
Amortyzacja - 2 110 - 2 421 15%
EBIT LIFO 7 302 8 027 10%
EBIT 7 387 8 826 19%
Wynik netto 5 740 7 173 25%
Aktywa 55 559 60 664 9%
Kapitał własny 29 285 35 211 20%
Dług netto 3 363 761 - 77%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 331 8 050 - 14%
Nakłady inwestycyjne - 4 673 - 4 602 - 2%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 12 miesięcy 2018r. opublikowanego 24 stycznia 2019r.
 Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
4Q17 w wys. (-) 104 mln PLN​​​
4Q18 w wys.. 668 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2017r. opublikowanego 15 marca 2018r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2016: 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol oraz (-) 0,1 mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil
2017: (-) 0,2 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream w Polsce 

​​​

NASZE MARKI