Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 4. kwartał 2019 4. kwartał 2020 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 27 500 23 173 - 16%
EBITDA LIFO 1 259 2 434 93%
Efekt LIFO 221 - 103 -
EBITDA 1 480 2 331 58%
Amortyzacja - 925 - 1 273 - 38%
EBIT LIFO 334 1 161 248%
EBIT 555 1 058 91%
Wynik netto 582 583 %
Aktywa 71 202 84 254 18%
Kapitał własny 38 607 42 951 11%
Dług netto 2 448 13 124 436%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 203 1 634 36%
Nakłady inwestycyjne 2 395 3 519 47%
Według MSSF, mln zł 2018 2019 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 109 706 111 203 1%
EBITDA LIFO 8 324 9 172 10%
Efekt LIFO 860 - 131 -
EBITDA 9 184 9 041 - 2%
Amortyzacja - 2 673 - 3 497 - 31%
EBIT LIFO 5 651 5 675 %
EBIT 6 511 5 544 - 15%
Wynik netto 5 604 4 298 - 23%
Aktywa 64 141 71 202 11%
Kapitał własny 35 739 38 607 8%
Dług netto 5 599 2 448 - 56%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 980 9 319 87%
Nakłady inwestycyjne - 4 280 - 5 457 - 28%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za 4Q20 opublikowanego 4 lutego 2021r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:

4Q20: 16 mln PLN​​​ / 4Q19: (-) 79 mln PLN​​ 

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2019r. opublikowanego 19 marca 2020r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
2018: 704 mln PLN   
2019: (-) 179 mln PLN

NASZE MARKI