DLA BIZNESU

Etylen


Charakterystyka

Etylen w warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem palnym o słodkawym zapachu nieco lżejszym od powietrza. W zakresie stężeń 2,7÷34,0 % obj. tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W oddziaływaniu biologicznym jest enzymem roślinnym – w małych stężeniach przyspiesza wzrost roślin i dojrzewanie owoców, ale również stymuluje opadanie liści i starzenie się roślin. Etylen o jakości polimeryzacyjnej otrzymujemy na Wydziale Olefin II w procesie pirolizy węglowodorów i następnie wydzielamy z mieszaniny gazów popirolitycznych metodą destylacji niskotemperaturowej.

Zastosowanie

Etylen stosowany jest między innymi do produkcji: polietylenu i jego kopolimerów, tlenku etylenu i glikolu etylenowego, chlorku winylu i PVC, tetrachloroetylenu (stosowanego jako rozpuszczalnik w pralniach „chemicznych”), tetrafluoroetylenu (do produkcji teflonu).

Właściwości

  Jednostka Wartości
Zawartość etylenu, min. % (v/v) 99,95
Zawartość propanu i węglowodorów C3+, max. % (v/v) 0,0050
Zawartość acetylenu, max. % (v/v) 0,0002*
Zawartość olefin C3 i C4, max. % (v/v) 0,0005
Zawartość wody, max. % (v/v) 0,0010
Zawartość dienów, max. % (v/v) 0,0002*
Zawartość metanolu, max. % (v/v) 0,0010
Zawartość tlenku węgla, max. % (v/v) 0,0002*
Zawartość dwutlenku węgla, max. % (v/v) 0,0005
Zawartość wodoru, max. % (v/v) 0,0008
Zawartość siarki całkowitej, max. % m/m) 0,0002
* granica oznaczalności metody

Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Marek Łączny

Telefon: 

+48 24 256 66 20​
+48 605 725 501

E-mail:

Zakup hurtowy