DLA BIZNESU

Etylen

W ofercie ORLEN i ORLEN Unipetrol


Etylen otrzymywany jest w procesie pirolizy węglowodorów i następnie wydzielamy z mieszaniny gazów popirolitycznych metodą destylacji niskotemperaturowej.

Zastosowanie

Etylen stosowany jest do produkcji polimerów, takich jak polietylen (PE), politereftalan etylenu (PET), polichlorek winylu (PVC) i polistyren (PS), a także włókien i innych organicznych chemikaliów.

Specyfikacje

Własność  Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość etylenu, min. % (v/v) 99,95 ASTM D 6159
Zawartość propanu i węglowodorów C3+, max. ppm (V/V) 50 ASTM D 6159
Zawartość acetylenu, max. ppm (V/V) 2* ASTM D 6159
Zawartość olefin C3 i C4, max. ppm (V/V) 5 ASTM D 6159
Zawartość wody, max. ppm (V/V) 10 ASTM D 5454
Zawartość dienów, max. ppm (V/V) 2* ASTM D 6159
Zawartość metanolu, max. ppm (V/V) 10 ORLEN Laboratorium nr 085
Zawartość tlenku węgla, max. ppm (V/V) 2* ASTM D 2504
Zawartość dwutlenku węgla, max. ppm (V/V) 5 ASTM D 2505
Zawartość wodoru, max. ppm (V/V) 8 ASTM D 2504
Zawartość siarki całkowitej, max. mg/kg 2,0 ASTM D 6667

* granica oznaczalności metody


Kontakt handlowy

Bartosz Kaczorowski

ORLEN

Telefon:

+48 691 991 378

E-mail:

Marta Rosuł

ORLEN Unipetrol

Telefon:

+48 24 256 66 16
+48 691 991 378

E-mail:

Skontaktuj się z nami