DLA BIZNESU

Olefiny

Nasze surowce wykorzystywane są do produkcji polimerów, takich jak polietylen polipropylen, politereftalan etylenu, polichlorek winylu, polistyren oraz innych organicznych chemikaliów. Dzięki inwestycjom w rozbudowę kompleksu olefin znacznie zredukujemy emisyjność produkcji i podniesiemy efektywność energetyczną.

ORLEN Discover the Chemicals