DLA BIZNESU

Propylen


Propylen otrzymywany jest w procesie pirolizy na Instalacji Olefin, Instalacji Krakingu Katalitycznego oraz Instalacji Metatezy.

Zastosowanie

Propylen stosowany jest do produkcji organicznych chemikaliów, takich jak polipropylen (PP), akrylonitryl, tlenek propylenu i alkohole OXO, a także do wielu różnych produktów przemysłowych.

Specyfikacje

Własność Jednostka Wartości Metoda badań
Zawartość propylenu, min. % (v/v) 99,6 ASTM D 2712
Zawartość propanu, max.  % (v/v) 0,4 ASTM D 2712
Zawartość etylenu, max. % (v/v) 0,0020 ASTM D 2712
Zawartość propadienu, max.  % (v/v) 0,0002  ASTM D 2712
Zawartość metyloacetylenu, max. % (v/v) 0,0002  ASTM D 2712
Zawartość węglowodorów C4+, max. % (v/v) 0,0005 ASTM D 2712
Zawartość tlenku węgla, max. % (v/v) 0,0002 ASTM D 2504
Zawartość dwutlenku węgla, max. % (v/v) 0,0005 ASTM D 2505
Zawartość siarki całkowitej, max. mg/kg 2,0 ASTM D 6667
Zawartość wody, max. % (v/v) 0,0050 ASTM D 5454
Zawartość związków tlenowych* ppm mol - UOP 960
Zawartość wodoru* % (v/v) - ASTM D 2504
Zawartość metanu i etanu* % (v/v) - ASTM D 2712
Zawartość acetylen* % (v/v) - ASTM D 2712
Zawartość i-pentan* % (v/v) - ASTM D 2712
Zawartość n-pentan* % (v/v) - ASTM D 2712

* analizy wykonywane dla odbiorców na indywidualne uzgodnienia


Kontakt handlowy

ORLEN

Bartosz Kaczorowski

Telefon:

+48 691 991 378

E-mail:

ORLEN Unipetrol

Marta Rosuł

Telefon:

+48 24 256 66 16
+48 691 991 378

E-mail:

Skontaktuj się z nami