DLA BIZNESU

Propylen


Charakterystyka

Propylen w warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem palnym o słabym słodkawym zapachu, cięższym od powietrza. W zakresie stężeń 2,0÷11,7 % obj. tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Propylen o jakości polimeryzacyjnej otrzymujemy na Wydziale Krakingu Katalitycznego II oraz Olefin II w procesie pirolizy węglowodorów i następnie wydzielamy z mieszaniny gazów popirolitycznych metodą destylacji.

Zastosowanie

Propylen stosowany jest między innymi do produkcji: polipropylenu, fenolu, tlenku propylenu i glikolu propylenowego, aldehydów i alkoholi wyższych (synteza oxo), akrylonitrylu, kwasu akrylowego i jego estrów.

Właściwości

  Jednostka Wartości
Zawartość propylenu, min. % (v/v) 99,6
Zawartość etylenu, max. % (v/v) 0,0010
Zawartość węglowodorów C4+, max. % (v/v) 0,0005
Zawartość propadienu i metyloacetylenu, max. % (v/v) 0,0003
Zawartość tlenku węgla, max. % (v/v) 0,0002*
Zawartość dwutlenku węgla, max. % (v/v) 0,0005
Zawartość siarki całkowitej, max. % (m/m) 0,0002
Zawartość wody, % (v/v), max. % (v/v) 0,0050
* granica oznaczalności metody

Masz pytania?

Kontakt handlowy (PL):

Marek Łączny

Telefon: 

+48 24 256 66 20​
+48 605 725 501

E-mail:

Kontakt handlowy (LT):

Tomas Abromavičius

Telefon: 

+37 04 439 28 24
+37 06 183 29 64

E-mail:

Zakup hurtowy