DLA BIZNESU

Plany zakupowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie ORLEN planuje w najbliższym czasie zakupy​, zapoznaj się z poniższymi zapowiedziami.

 • 23-08-2023

  Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków

 • 06-12-2022

  Proces zakupowy dotyczący Budowy Instalacji do Oczyszczania Ługu Zużytego WAO z jednostką AP

 • 03-11-2022

  RFI dla nowej Instalacji WAO plus AP w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w formule EPC

 • 25-01-2022

  Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej w Żurawicy

 • 26-11-2021

  Modernizacja centralnego magazynu odpadów MG-33 w formule PC

 • 25-10-2021

  Instalacja MaxEne OSBL– Infrastruktura węzła wydzielania n-parafin z surowca reformingowego

 • 08-10-2021

  Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Sokółce

 • 16-09-2021

  Współpraca w ramach umowy ramowej w branży budowlanej w zakresie zadań inwestycyjnych

 • 16-09-2021

  Współpraca w ramach umowy ramowej w branży sanitarnej w zakresie zadań inwestycyjnych

 • 25-05-2021

  Rozbudowa oczyszczalni Ścieków na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku