KARIERA

Dzień Wiedzy z ORLENEM

Program edukacyjny ORLEN

Masz pasję do nauki? Najtrudniejsze tematy najłatwiej zrozumieć przez przykłady i praktykę. Czasem wystarczy jeden dzień, żeby wszystko stało się jasne. Zabieramy Cię do świata wiedzy i innowacji ORLEN.


Dzień Wiedzy z ORLENEM

"Dzień Wiedzy z ORLENEM" jest projektem edukacyjnym, w ramach którego poprzez cykle warsztatów, prelekcje przybliżamy, jakie zastosowanie praktyczne ma wiedza teoretyczna zdobyta w szkole i na uczelni. Jest to możliwość poznania rozwiązań, funkcjonujących praktyk rynkowych i innowacyjności.

Cele programu edukacyjnego

  • możliwość poznania aktualnych zagadnień z zakresu wiedzy i biznesu w przystępny i ciekawy sposób
  • wzbudzenie pasji do nauki zgodnie z założeniem, że trudne zagadnienia najłatwiej jest zrozumieć na konkretnych przykładach, w praktyce
  • zainspirowanie do zrobienia pierwszego kroku zawodowego w Grupie ORLEN

Sposób realizacji

  • w porozumieniu z wybraną uczelnią lub szkołą techniczną organizujemy cykle spotkań
  • poruszamy interesujące uczniów, studentów tematy, które są kontynuacją lub rozwinięciem zakresów tematycznych szkoły
  • spotkania mają konwencję mini-wykładów, prezentacji i quizów, case – studies, wizyt studyjnych
  • każdy temat prezentowany przez praktyków z ORLEN zajmuje około od 1 do 3 godzin

Kogo szukamy

  • projekt skierowany jest do studentów oraz uczniów uczelni technicznych
  • zapraszamy również do udziału nauczycieli czy opiekunów kierunków studiów, którzy są zainteresowani aktualną wiedzą na tematy inżynieryjne

Dzień Wiedzy z ORLENEM w liczbach

800 słuchaczy i uczestników

60 prelegentów

11 lat realizacji programu


Opinie uczestników

Wykład poszerzył moje spojrzenie na działalność ORLEN Upstream. Zaskoczeniem była aktywność spółki w Kanadzie w prowincji Alberta. Prezentacja przybliżyła zagadnienia związane z planowaniem inwestycji w przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym. Oprócz potencjalnych zasobów ważna jest także np. stabilność polityczna regionu, a co się z tym wiąże bezpieczeństwo pracowników sprzętu. Wykład uwidocznił, że w branży niepowodzenia kosztują bardzo wiele, jednak sukcesy „zwracają” zainwestowane środki wielokrotnie.

Adam Wydział Wiertnictwa, Nafty, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dla mnie, jako studentki IV roku energetyki, "Dzień Wiedzy z ORLENEM”, był ciekawym uzupełnieniem zajęć prowadzonych na studiach. Jako że temat mojej pracy inżynierskiej jest ściśle związany z wykorzystaniem gazu ziemnego na cele energetyczne, szczególnie interesująca była część wykładu dotycząca budowy bloku gazowo-parowego we Włocławku z wykorzystaniem animacji przybliżających działanie turbiny gazowej oraz filmu przedstawiającego jak bardzo skomplikowanym wyzwaniem logistycznym była operacja dostarczenia głównych urządzeń do budowanego bloku energetycznego.

Paulina Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jestem studentką geologii i dla mnie interesujące były plany ORLENU na najbliższe lata dotyczące prac poszukiwawczych, mających na celu znalezienie złóż węglowodorów, których eksploatacja będzie opłacalna. Spotkanie w ramach „Dnia Wiedzy z ORLENEM” było także okazją do rozmowy z przedstawicielami ORLENU w sprawie możliwości odbycia stażu, o który warto się starać, by zdobyć cenne doświadczenia zawodowe.

Justyna Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Uczelnie

Bartłomiej Biernacki

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza kontynuuje tradycje szkoły przyzakładowej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, obecnie ORLEN S.A. Od ponad 60 lat kształcimy kadry dla Koncernu. Współpraca z ORLEN S.A. jest istotnym fundamentem procesu kształcenia, uczniowie Technikum odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe na terenie Zakładu produkcyjnego. Mają możliwość, wręcz namacalnego, poznania przebiegu procesów rafineryjnych i petrochemicznych. Dodatkowo uczniowie uczestniczą w spotkaniach studyjnych z przedstawicielami Koncernu, poznając możliwości dalszego rozwoju na terenie Zakładu. Niewątpliwie, współpraca z ORLEN S.A., jest istotną wartością dodaną w procesie kształcenia młodych kadr w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, dopełniającą praktyczne aspekty poznania technologii chemicznej.

Urszula Okulska-Deblessem

Kierownik Biura Karier Politechniki Warszawskiej

Widzimy i doceniamy energię i zaangażowanie włożone przez pracowników ORLEN w wydarzenia, których beneficjentami są studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej. Dziękujemy za Państwa pracę przy organizacji wspólnych inicjatyw.

ORLEN jest stale obecny na portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej z ofertami rekrutacyjnymi zarówno dla studentów, jak i absolwentów. Eksperci z koncernu biorą udział w Business Networking Day (kilku edycjach na różnych wydziałach). Dla studentów PW specjaliści i praktycy z ORLEN prowadzą branżowe szkolenia i webinary.

Lista aktywności, jakie proponujemy firmom i instytucjom poszukującym talentów na naszej Uczelni wciąż wydłuża się i jest to efekt również pomysłów przedstawianych przez pracodawców. Jesteście Państwo dla nas inspiracją.

Piotr Janus

Kierownik Centrum Karier na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowe

Grupa ORLEN od lat współpracuje z Centrum Karier AGH i jest stałym gościem organizowanych przez nas Targów Pracy. Studenci AGH doskonale znają i rokrocznie uczestniczą w programach stażowych "Energia dla Przyszłości" czy "Kierunek ORLEN" wiedząc, że Koncern zapewnia możliwość zdobycia unikalnego w skali kraju doświadczenia, które stanowi cenny kapitał w budowaniu własnej drogi zawodowej. Co warte podkreślenia oferta Grupy dla studentów i absolwentów jest zawsze niezwykle bogata i obejmuje również osoby spoza obszaru paliw i energii