KARIERA

Program stażowy Energia dla Przyszłości

ORLEN zaprasza absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia lub studentów drugiego stopnia wybranych uczelni wyższych na trwający 8 miesięcy płatny staż w ramach VIII edycji programu stażowego "Energia dla przyszłości". Program jest organizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z ORLEN, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.


Energia dla przyszłości

Cele programu stażowego:

 • budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez wybór osób o wysokim potencjale i wspieranie ich w rozwoju zawodowym na początku kariery zawodowej, z możliwością oferowania wybranym stażystom stałej współpracy po zakończeniu stażu,
 • zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
 • przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

Patroni

Realizacja stażu

 • Miejsce: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz siedziba wybranej spółki biorącej udział w Programie (na terenie całej Polski)
 • Czas trwania: 1 październik 2023 r. – 31 maj 2024 r. (8 miesięcy)
 • Język: program stażu jest realizowany w języku polskim
 • Termin składania dokumentów do: 30 czerwca 2023 r.
 • W kolejnych krokach kandydaci otrzymają informację o wynikach rekrutacji

Kogo szukamy?

 • Absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia lub studentów studiów drugiego stopnia, jednego z wymienionych wydziałów wskazanych uczelni, u których od daty ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęły więcej niż 24 miesiące
 • Kandydatów, którzy w dniu zgłoszenia do Programu Stażowego nie ukończyli 27. roku życia
 • Kandydatów znających język angielski na poziomie co najmniej B2

Dodatkowe punkty przyznamy za:

 • zrealizowaną praktykę / staż / wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym,
 • znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (wymagany certyfikat),
 • kontynuację/ukończenie nauki na drugim kierunku studiów (ekonomia lub pokrewny).

Etapy rekrutacji

01. Aplikowanie

02. Wstępna analiza aplikacji

03. Rozmowa kwalifikacyjna

04. Wybór kandydata i zaproszenie na staż

05. Witamy na pokładzie!


Co sprawdzamy na rozmowie rekrutacyjnej

 • Twoją wiedzę z obszaru energii (elektroenergetyki i gazu, ciepłownictwa, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw transportowych, elektromobilności i gospodarki wodorowej)
 • Znajomość języka angielskiego

Sprawy formalne

 • CV w języku polskim
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta studiów drugiego stopnia
   

 • Aplikuj przez formularz rekrutacyjny: APLIKUJ

 • Czas trwania stażu: 1 październik 2023 r. – 31 maj 2024 r. (8 miesięcy)
 • Termin składania dokumentów do: 30 czerwca 2023 r.
 • W kolejnych krokach Kandydaci otrzymają informację o wynikach rekrutacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj.