KARIERA

Program stażowy Energia dla Przyszłości

PKN ORLEN zaprasza studentów na płatny roczny staż w ramach VII edycji programu stażowego "Energia dla przyszłości", organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polską Grupą Energetyczną S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.


Energia dla przyszłości

Cele programu stażowego

 • Budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez wybór osób o wysokim potencjale i wspieranie ich w rozwoju zawodowym na początku kariery zawodowej, z możliwością oferowania wybranym stażystom stałej współpracy po zakończeniu stażu.
 • Zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
 • Przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

Patroni

Sposób realizacji

 • Miejsce: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).
 • Czas trwania: październik 2022 r. – wrzesień 2023 r. (12 miesięcy).
 • Język: program stażu jest realizowany w języku polskim.
 • Termin składania dokumentów do: 16 sierpnia 2022 r.
 • W kolejnych krokach Kandydaci otrzymają informację o wynikach rekrutacji.

Kogo szukamy

 • Studentów jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich i absolwentów jednego z wymienionych w ogłoszeniu wydziałów podanych uczelni, u którego od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy...
 • ... którzy w dniu zgłoszenia do Programu Stażowego nie ukończyli 27. roku życia...
 • ... znających język angielski na poziomie co najmniej B2...
 • ... ze średnią ocen nie niższą niż 4,0 (z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich).

Dodatkowe punkty za:

 • Odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym  (należy przedstawić zaświadczenie odbycia praktyki/stażu/wolontariatu).
 • Znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2 (wymagany certyfikat).
 • Kontynuowanie/ukończenie drugiego kierunku studiów (ekonomia lub pokrewne).

Etapy rekrutacji

01. Aplikowanie

02. Wstępna analiza aplikacji

03. Rozmowa kwalifikacyjna

04. Wybór kandydata i zaproszenie na staż

05. Witamy na pokładzie!


Co sprawdzamy na rozmowie rekrutacyjnej

 • Znajomość zagadnień z zakresu: elektroenergetyki i gazu, ciepłownictwa, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw. transportowych, elektromobilności i gospodarki wodorowej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego.

Sprawy formalne

 • Czas trwania stażu: październik 2022 r. – wrzesień 2023 r. (12 miesięcy).
 • Termin składania dokumentów do: 16 sierpnia2022 r.
 • W kolejnych krokach Kandydaci otrzymają informację o wynikach rekrutacji.

Więcej informacji o programie stażowym Energia dla Przyszłości TUTAJ.