O firmie

Nowoczesna stacja i klient przyszłości

Wyzwania

Poszukujemy nowatorskich turbin wiatrowych, które mogłyby zostać zamontowane w obszarze stacji paliw. Konstrukcja powinna pozwalać na przezwyciężenie ograniczeń związanych z niskim posadowieniem turbiny i efektywną generację prądu w warunkach niskiej wietrzności. Konstrukcja siłowni (pionowa lub pozioma) powinna być wytrzymała i umożliwiać bezpieczny montaż na budynkach mieszkalnych/komercyjnych bez zagrożenia dla ludzi.

Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji w obszarze sprzedaży detalicznej i stacji paliw. Zależy nam na narzędziach zwiększających wolumen sprzedaży, automatyzujących obsługę klienta oraz usprawniających działalność operacyjną.

Aby użytkownicy naszych ładowarek elektrycznych mieli pewność, że ich pojazdy elektryczne są zasilane zieloną energią, poszukujemy narzędzia pozwalającego na śledzenie energii, które pozwoli określić, że pochodzi ona ze źródeł niskoemisyjnych. Jesteśmy otwarci na zróżnicowane rozwiązania, a szczególny potencjał dostrzegamy w technologii blockchain.

Aby zapewnić wysoką dostępność i niezawodności naszych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, poszukujemy zintegrowanego narzędzia pozwalającego na monitorowanie i automatyczną diagnostykę ładowarek EV różnych producentów. Chcemy, aby system był zdolny do wykrywania i przewidywania awarii (predictive maintenance), a także wspierał procesy auto-healing.

Aby efektywnie zarządzać siecią ładowarek EV, potrzebujemy utrzymać stałą i optymalną łączność ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych w różnych lokalizacjach. Naszym głównym wyzwaniem jest utrzymanie stałego połączenia między ładowarką a scentralizowanym systemem zarządzania siecią. Dlatego poszukujemy rozwiązania, które zapewni możliwość konfiguracji eSIM w sposób manualny i automatyczny poprzez zdefiniowane scenariusze dynamicznej zmiany operatora komórkowego, o parametrach pozwalających na prawidłowe działanie usług dla klientów końcowych.