O firmie

Nowoczesna stacja i klient przyszłości

Wyzwania

Poszukujemy kompleksowego systemu pozwalającego na zbudowanie i operacjonalizację strategii zarządzanie cenami produktów pozapaliwowych na stacji paliw. Dzięki sztucznej inteligencji i modelom predykcyjnym rozwiązanie powinno dynamicznie kształtować ceny w czasie rzeczywistym m.in. w oparciu o popyt, podaż oraz trendy sezonowe. Docelowym wymogiem będzie integracja z systemami wewnętrznymi (m.in. SAP i systemy kasowe).