Wyzwania

Poszukujemy systemu  zarządzania budynkami (BMS), który cechować się będzie dużą elastycznością, łatwością implementacji oraz posiadać własny software do sterowania w zależności od zaistniałych potrzeb. Rozwiązanie powinno integrować różne elementy wytwarzania i zużywania energii: PV, baterie, turbiny wiatrowe, żaluzje, klimatyzacje, światło, itd. Całość powinna być łatwa do sterowania z poziomu zarządzającego.