O FIRMIE

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało aby sprostać wyzwaniom strategii ORLEN2030, w tym transformacji energetycznej i intensywnemu rozwojowi Grupy ORLEN. To miejsce przyjazne nowym ideom, badaniom i testom, a także środowisku, produkujące zieloną energię ze słońca i wiatru.

Nasze Centrum to wyjątkowa przestrzeń, pozwalająca na prowadzenie badań w warunkach rzadko osiągalnych w świecie nauki. Kluczowym miejscem jest Hala Odwzorowań i Pilotaży umożliwiająca elastyczną implementację instalacji badawczych, obejmujących zarówno znane i istniejące procesy, jak również nowe, dopiero opracowywane i badane technologie.

Wszystkie wytworzone w instalacjach badawczych próbki czy produkty mogą być poddawane analizom na miejscu, w Kompleksie Laboratoryjnym, a także na własnych, nowoczesnych hamowniach silnikowych.

Centrum oferujące przestrzeń i infrastrukturę na rzecz budowy pilotażowych instalacji technologicznych jest otwarte dla świata nauki. To tutaj możemy wspólnie rozwijać najlepsze pomysły, które doszły do granicy możliwości laboratoryjnych i potrzebują przeskalowania przed implementacją w realnych warunkach produkcyjnych.


Zobacz również

Projekty

ORLEN VC