O firmie

Co wdrożyliśmy

Poznaj startupy, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

System służący do patrolowania i monitorowania infrastruktury. Wykorzystuje stację dokującą, autonomiczne drony i algorytmy sztucznej inteligencji w celu skutecznego wykrywania oraz rozpoznawania incydentów bezpieczeństwa.

System wykorzystujący algorytmy sztucznej inteligencji w celu automatycznego nadzoru bezpieczeństwa, który rozumie to, co widzi, i alarmuje o zdarzeniach.

Mechanizm finansowy umożliwiający wcześniejszą wypłatę części wynagrodzenia przez pracowników przy wykorzystaniu przeznaczonej do tego aplikacji.

System wykorzystujący drony pionowego startu do monitoringu infrastruktury przesyłowej, umożliwiający zbieranie danych fotogrametrycznych.

Narzędzie Data Panel służące do analizy predykcyjnej czasu pracy pieca pirolitycznego pomiędzy odkoksowaniami.

Platforma gamingowa umożliwiająca innowacyjne formy szkolenia pracowników poprzez angażowanie ich w realizację specjalnie wykreowanych misji zadaniowych.

Aktywna plomba wielokrotnego użycia służąca do zabezpieczania cystern kolejowych wykorzystywanych do transportu produktów niebezpiecznych i łatwopalnych.

 Ładowarka prądu stałego – o wysokiej sprawności sięgającej 97% – wykorzystująca komponenty węgliku krzemu.

Ładowarka typu wall-box służąca do ładowania pojazdów jednofazowych jedną z trzech wybranych faz na jednym przyłączu energetycznym.

Narzędzie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji w procesie zamiany filmów wideo i zdjęć w jednostronicowe komiksy, które następnie służą do celów promocyjnych oraz komunikacyjnych.


Zobacz również

PROJEKTY

ORLEN VC