04.06.2023

ORLEN dobrym sąsiadem

Mieszkańcy dwóch gmin sąsiadujących z zakładem produkcyjnym ORLEN w Płocku skorzystali z bezpłatnych badań oraz porad lekarskich. Okazją do konsultacji ze specjalistami było spotkanie prozdrowotne zorganizowane przez ORLEN pod hasłem „Powiedz TAK zdrowej przyszłości”.

W spotkaniu wzięły udział osoby zrzeszone w Stowarzyszeniach i Klubach seniorów oraz w Kołach Gospodyń Wiejskich, działających na obszarach gmin Stara Biała oraz Bielsk. Zaproszenia skierowano do około 500 mieszkańców. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali prelekcji ekspertów Wojskowego Instytutu Medycznego, którzy mówili m.in. o roli badań profilaktycznych u osób w podeszłym wieku, diecie wspomagającej prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz o zagrożeniach chorobami układu oddechowego. Po zakończeniu prezentacji każdy z uczestników spotkania udał się na konsultacje medyczne do wydzielonych gabinetów i stanowisk.

Goście skorzystali m.in. z badań spirometrycznych, dermatologicznych, konsultacji rehabilitanta w zakresie układu oddechowego, analizy indywidualnych wyników badań lekarskich, porad dietetyka klinicznego oraz pomiaru ciśnienia krwi. Kobiety korzystały także z konsultacji związanych z nauką samobadania piersi. Projekt edukacyjny kształtujący zdrowy styl życia wśród lokalnej społeczności zrealizowano wspólnie z kadrą Wojskowego Instytutu Medycznego oraz PZU Medica.

Spotkanie odbyło się w ostatnią sobotę maja w sali widowiskowej w Maszewie Dużym. Każdy z uczestników wyszedł ze spotkania bogatszy o wiedzę na temat zdrowia. Było to już czwarte spotkanie organizowane przez ORLEN dla społeczności zamieszkującej powiat płocki. Dotychczas z konsultacji i porad lekarskich, które odbywały się pod hasłem „Powiedz TAK zdrowej przyszłości”, skorzystali mieszkańcy gmin Łąck, Wyszogród, Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo i Staroźreby.