14.11.2002

Dobre wyniki finansowe ORLEN-u w III kwartale 2002 roku

W III kwartale 2002 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. znacznie poprawił swoje wyniki finansowe: zysk netto był niemal dwukrotnie wyższy, niż w tym samym okresie 2001 roku (wzrost o 92,6%). Przychody PKN ORLEN S.A. ze sprzedaży wzrosły z 6.273,383 mln zł w III kwartale 2001 r. do 6.472,101 mln zł w III kwartale 2002 r. Korzystne rezultaty są efektem zarówno czynników makroekonomicznych i wzrostu detalicznej sprzedaży paliw, jak i skutecznego ograniczania kosztów.