30.08.2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN-u zatwierdziło sprawozdanie finansowe grupy koncernu

Akcjonariusze Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN-u oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy za rok obrotowy 2001. Ponadto akcjonariusze wyrazili zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.