20.08.2002

ORLEN dostosowuje działania do trudnego rynku

Mimo słabego tempa wzrostu gospodarczego i bardzo niskich marż paliwowych po dwóch kwartałach 2002 roku Grupa Kapitałowa PKN ORLEN S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 7 mld 434 mln złotych oraz wypracowała 385 mln złotych zysku operacyjnego (377 mln zł w analogicznym okresie 2001).