21.08.2002

ORLEN laureatem nagrody prestiżowego miesięcznika EUROMONEY

Euromoney Magazine, prestiżowy, europejski miesięcznik zajmujący się rynkami finansowymi przyznał Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN nagrodę "A Leading Company In Poland For Corporate Governance".

Z tej okazji przybył do Warszawy szef sekcji rosyjskiej i wschodnioeuropejskiej magazynu, Martin Th Born. W imieniu Zarządu PKN ORLEN nagrodę przyjął Prezes Zbigniew Wróbel, podczas uroczystości która odbyła się w siedzibie Koncernu w Warszawie, w środę 21 sierpnia br.
Nagrodą tą honoruje się firmy za najwyższy standard finansowej przejrzystości oraz wzorowe współdziałanie z inwestorami. "Euromoney Magazine" prowadzi stały ranking firm w Ameryce Łacińskiej, Azji i Wschodniej Europie. Ten prestiżowy, europejski magazyn jest ważnym źródłem informacji o trendach na światowych rynkach finansowych, prowadzi badania kondycji finansowej banków, a także publikuje oceny ryzyka inwestycyjnego w poszczególnych krajach.

Materiały prasowe: