14.08.2002

ORLEN umacnia pozycję na trudnym rynku

Po dwóch kwartałach 2002 roku Grupa Kapitałowa PKN ORLEN S.A. osiągnęła przychody w wysokości 12.053.778 tys. zł i wypracowała 199.140 tys. zł zysku netto. Zysk operacyjny po 2 kwartałach br. ukształtował się na poziomie 399.339 tys. zł i był wyższy od zysku operacyjnego wypracowanego w dwóch pierwszych kwartałach ubiegłego roku.