20.09.2002

PKN ORLEN S.A. i Basell podpisały umowę o utworzeniu spółki Joint Venture

Basell i PKN ORLEN S.A. podpisały dziś umowę o utworzeniu w Płocku spółki joint venture, która będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji polipropylenu i polietylenu oraz ich sprzedaży na rynkach europejskich. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdziła treść umowy w sobotę, 28 września 2002 r.