09.06.2003

ORLEN i Polimex-Cekop utworzyły spółkę POLIEN

Dzisiaj, 9 bm. została powołana do życia spółka Poilen, której wspólnikami są PKN ORLEN S.A. i Polimex-Cekop S.A. Strony prowadzą rozmowy z Budimex S.A., Energomontaż Południe S.A. Katowice, Energobudowa S.A., Alstom Power Sp. z o.o. o przystąpieniu tych firm do spółki. 13 maja br. wszystkie te podmioty podpisały porozumienie o współpracy w sprawie odbudowy Iraku.