24.06.2003

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN SA

Ustalenie dywidendy w wysokości 14 groszy na akcję, zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2002 rok, to najważniejsze postanowienia dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. Akcjonariusze udzielili także absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej firmy, którzy pełnili swoje funkcje w przeciągu minionego roku.