16.12.2003

Rusza program "Orlen Pierwsza Pomoc"

Fundacja Orlen "Dar Serca" uruchomiła pilotażowy program "Orlen Pierwsza Pomoc", w ramach którego obsługa stacji PKN Orlen będzie przygotowana do udzielania pomocy przedmedycznej. Dodatkowo, stacje paliw wyposażone zostaną w apteczki pierwszej pomocy. Na wyselekcjonowanych stacjach PKN planowane jest także umieszczenie defibrylatorów.